FALKENBERGS VETERINÄRSERVICE

AMBULERANDE VETERINÄRSERVICE FÖR LANTBRUKETS DJUR OCH HÄSTAR

Telefontid vardagar: 08.00-09.00

0346-751880

Övrig tid hänvisas brådskande sjukdomsfall vidare till jourhavande veterinär

Veterinärer

Bild: Christine Rysten, Eleonor Hovelius, Jenny Bengtsson,

Ulrika Linderoth och Jeanette Odlander.

Ko på bete

Bild: ko på bete. Foto: E.Hovelius

 

NYHETER 2012

 

Nya karenstider vid sintidsbehandling

Till sintidsbehandling av nötkreatur vid kroniska infektiösa mastiter används främst Siccalactin vet. eller Benestermycin vet. Preparaten har effekt på ett stort antal grampositiva och gramnegativa bakterier. Preparaten ska inte användas till lakterande kor och inte senare än 5 veckor före kalvning. Om kon kalvar för tidigt eller visar tecken på sjukdom vid inkalvningen är det säkrast att skicka ett serviceprov, för att minska risken för syrningsanmärkning.

Preparaten ges som engångsbehandling omedelbart efter den sista mjölkningen i en laktation. Innan behandling ska juvret mjölkas ut totalt och spenarna rengöras noggrant och desinficeras. Man ger därefter en intramammär spruta per juverfjärdedel. Använd handskar då preparaten kan orsaka hudirritation.

Karenstider:

Benestermycin vet.

Slakt: 9 dagar.

Mjölk: Om kon behandlats minst 35 dagar före kalvning får mjölken inte användas under 36 timmar efter kalvning. Detta förutsätter att kon har mjölkats minst fyra gånger för att undvika syrning.

Om kon behandlats 34 eller färre dagar före kalvning, får mjölken inte användas inom 37 dagar efter behandling.

Siccalactin vet.

Slakt: 35 dygn.

Mjölk: Leverans av mjölk får ske tidigast 4 dygn efter kalvning om behandling skett 4 veckor eller längre tid före kalvning. Detta förutsätter att kon har mjölkats minst åtta gånger, alternativt att serviceprov har skickats, för att undvika syrning.

Leverans av mjölk får ske tidigast 30 dygn efter behandling om denna skett 4 till 1 veckor före kalvning, dock tidigast 4 dygn efter kalvning.

Leverans av mjölk får ske tidigast 30 dygn efter kalvning om behandling skett 1 vecka eller kortare tid före kalvning.

/EH 1 juni 2012

 

 

Nytt på stationen

 

Då många kunder har efterfrågat samlingsfaktura kan vi nu erbjuda detta. De kommer att se lite olika ut, beroende på vilken veterinär det är som fakturerar, då vi alla har olika bokföringsprogram. Gemensamt är att det blir någon form av ihopsamling av fakturor från den enskilda veterinären. Villkoren för samlingsfaktura är att det blir en faktureringsavgift på 50 kr samt betalning inom 20 dagar. Har man besök av alla fyra veterinärer, innebär detta alltså fyra fakturor vid månadens slut och därmed fyra faktureringsavgifter. Eleonor och Jenny har även möjlighet att skicka fakturor elektroniskt via mail.

Då vi har fått en hyreshöjning på våra lokaler på Agrocenter samt att vi har fått börja bidra till lönen till Agneta Bengtsson som sitter i växeln på Agrocenter, är vi tvungna att höja stationsavgiften till 90 kr/resa. Än så länge tycker vi att det är värdefullt att vara kvar på Agrocenter då vi har ett bra utbyte framför allt med Växas samt Svenska Djurhälsovårdens personal. Agneta tycker vi är värdefull eftersom hon tar emot vacciner m.m. som måste kylas, samt det personliga bemötandet om man behöver besöka Agrocenter tex. för att hämta medicin.

Leg. vet. Ulrika Linderoth kommer fr.o.m. 4 juni 2012 att börja jobba hos oss som vikarie för Jenny Bengtsson som ska ha barn i augusti. Jenny kommer i viss utsträckning att fortsätta med grisbesöken. Ulrika tog veterinärexamen i januari efter att ha läst i Köpenhamn. Hon bor i Okome och har tidigare vikarierat för oss under februari månad.

/JB 2012-04-16

 

Schmallenbergvirus

 

Schmallenbergvirus är ett nytt virus som har orsakat sjukdom hos får, getter och nötkreatur i norra Europa under 2011 och 2012. Eftersom sjukdomen inte har påvisats i Sverige tidigare är den anmälningspliktig. Det innebär att djurägare som misstänker att deras djur har sjukdomen måste meddela detta till sin veterinär. Veterinären rapporterar i sin tur till Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Då viruset nyligen har upptäckts vet man ännu inte så mycket om det. Man förmodar att spridningen sker genom svidknott. Kliniska symtom förväntas förekomma under knottsäsongen april till november. Smittade nötkreatur visar symtom som minskad aptit, feber, nedsatt allmäntillstånd, nedsatt mjölkproduktion och eventuellt diarré. Sjukdomen varar i tre till sex dagar innan djuret tillfrisknar. Dräktiga djur kan senare föda en missbildad kalv. Kliniska symtom på får och getter har inte rapporterats men även där kan missbildningar förekomma.

Redan under våren 2012 vill SVA och Jordbruksverket att kalvar, lamm och killingar med missbildningar skickas in för undersökning. SVA vill ha in djur med missbildningar som krökta ben och leder, ryggar och nacke, missbildningar av huvudets form (vattenskalle). Djuren föds vanligtvis närmast fullgångna och ibland levande. Djurägare uppmanas att ta kontakt med veterinär alternativt kontakta SVA eller Jordbruksverket direkt. Falkenbergs Veterinärservice har lämpliga transportförpackningar för ändamålet.

Använd engångshandskar samt rengör och desinficera händer och annat som varit i kontakt med foster och fostervätskor. Man tror inte att viruset smittar människor men smittvägarna för viruset är ännu inte kända. Det är även möjligt att djur kan smittas genom andra smittvägar än svidknott.

Läs mer om Schmallenbergviruset på SVA´s alternativt Jordbruksverkets hemsida. Där kommer även ny aktuell information publiceras allt eftersom man lär sig mer om viruset.

/EH den 27 februari 2012

Ref. 1. Statens Veterinärmedicinska Anstalt www.sva.se Djurhälsa - Nötkreatur - Övriga anmälningspliktiga sjukdomar - Schmallenbergvirus

Ref. 2. Statens Jordbruksverk www.jordbruksverket.se Startsida - Djur - Sjukdomar hos djur - Smittsamma djursjukdomar - Schmallenbergvirus

Senaste Nytt

Hitta hit:

Vi finns vid Vinbergsmotet, i samma hus som Växa Halland och Svenska Djurhälsovården, granne med Granngården och McDonalds.

 

Besöksadress: Torsholmsvägen 3

Länk till karta: eniro.se.

 

Om ni kommer ifrån Falkenberg - kör under E6 och ta vänster i rondellen. Kör förbi infarten till Granngården och ta nästa vänster. Parkera på besöksparkeringen som ligger direkt till vänster. Vår ingång hittar ni på baksidan. Ring på ringklockan vid dörren så kommer vi strax och öppnar!

 

 

Besöksadress: Falkenbergs Veterinärservice, Torsholmsvägen 3, 311 50 Falkenberg

Postadress: Falkenbergs Veterinärservice, Box 254, 311 23 Falkenberg