Startsida


Telefontid: 8.00 - 9.00


0346-751880


För tidsbokning och recept ring ml 8-9 på vardagar. Brådskande sjukdomsfall utanför telefontiden hänvisas automatisk vidare till jourhavande veterinär.

VÄLKOMMEN


Huvudverksamheten för Falkenbergs Veterinärservice har sedan starten varit ambulerande veterinärservice för lantbrukets djur och hästar inom Falkenbergs kommun. Ute på fältet servar vi de flesta djurslag men tyngdpunkten har legat på kor, hästar, grisar och får. Vi har även möjlighet att ta emot smådjur i mindre utsträkning. 


Vi har jour dygnet runt för våra fasta kunder inom lantbrukets djur och hästar. Övriga som ringer på jourtid debiteras extra. 


Falkenbergs Veterinärservice startades 1995 av veterinärerna Stig Edqvist och Kenneth Hovelius. Stig och Kenneth hade dessförinnan varit med och startat distriktsveterinärstationen i Vessigebro 1981. När distriktsveterinärorganisationen omorganiserades 1995, valde de istället att bli privatpraktiserande veterinärer. De inledde då ett samarbete med Hallands Husdjur, idag Växa Sverige, vilket upplevdes som positivt för både rådgivare och kunder. Dessa herrar har nu gått i pension. Stationen ägs idag av veterinärerna Christine Rysten, Jenny Bengtsson Rita Palmelund och Olivia Johansson. För stationen arbetar även veterinär Edwin Edde.


HITTA TILL OSS

Vi finns vid Vinbergsmotet, i samma hus som Växa Halland och Hushållningssällskapet mfl, granne med Granngården och McDonalds.


Besöksadress: Torsholmsvägen 3, 31150 Falkenberg

Länk till karta: eniro.se.


Om ni kommer ifrån Falkenberg - kör under E6 och ta vänster i rondellen. Kör förbi infarten till Granngården och ta nästa vänster. Parkera på besöksparkeringen som ligger direkt till vänster. Vår ingång hittar ni på baksidan. Ring på ringklockan vid dörren så kommer vi strax och öppnar!