Häst

HÄSTAR


Vi erbjuder ambulerande veterinärservice för hästar. Vi kommer ut till ditt stall och behandlar dina hästar i deras hemmiljö.

VÅRA TJÄNSTER


Vi erbjuder en rad tjänster så som:

  • Vaccinering
  • Chipmärkning, ID-kontroll, konturdiagram för utfärdande av pass
  • Munhåleundersökning
  • Kastration av hingst
  • Enklare medicinska utredningar
  • Besiktning inför försäljning eller försäkring av din häst.
  • Provtagning blod, svabb m.m.
  • Utförande av export dokument.


Vi  har även möjlighet att hjälpa dig vid akuta sjukdomsfall så som sårskador, kolik, foderstrupsförstoppning mm. Under jourtid prioriterar vi våra fasta kunder. Icke ordinarie kunder påläggas extra debitering vid jourbesök. Vid hög arbetsbelastning hänvisas icke-ordinarie kunder till Distriktsveterinärerna. 

 

Vid behov remitterar vi våra patienter vidare till närliggande större djursjukhus.