Personuppgifter

FALKENBERGS VETERINÄRSERVICE

AMBULERANDE VETERINÄRSERVICE FÖR LANTBRUKETS DJUR OCH HÄSTAR

PERSONUPPGIFTSHANTERING


Från den 25 maj 2018 träder den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina personuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa nya regler.


Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år. Därefter lagrar vi uppgifterna i som längst 10 år efter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård.


Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster (inklusive kontokortshantering, direktregleringar, receptförskrivning, djursjukdata, bokföring, journalföring).


Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser om bokade tider och vaccinationer samt nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig MEN detta kan du tacka nej till.


De personuppgifter vi behöver är: Namn, Fullständig adress, Telefonnummer, personnummer samt eventuellt e-postadress.


Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Dessutom har du efter att tiden för lagring enligt journallagringslagen löpt ut, rätt att ifrågasätta intresseavvägningen som grund för behandlingen.


Vi lämnar ut uppgifterna till försäkringsbolag vid direktregleringar, andra kliniker vid remittering, till jordbruksverket för dokumentering av djursjukdata, apotek vid receptförskrivning, journalsystem, bokföringsprogram  etc.


Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta Falkenbergs Veterinärservice på telefonnummer 0346-751880.


Som kund har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsmyndigheten) om man anser att något inte sköts korrekt.

Falkenbergs Veterinärservice

Torsholmsvägen 3

311 50 Falkenberg

Telefon: 0346-751880